Úvod » Referencie
Referencie
Ponúkame Vám niekoľko ukážok jednoduchších aj zložitejších, starších aj novších stránok. Vzhľad a funkcie niektorých stránok boli vyrobené pod silným a nemenným vplyvom požiadaviek klientov a teda konečný výsledok sa vždy nemusí plne zhodovať s našími predstavami. PRACUJEME PRE VÁS, TVORÍME PODĽA VÁS!
Žiadosť o cenovú ponuku:
Každý projekt je iný a potrebujeme porozumieť tomu čo hľadáte, aby sme na Vaše požiadavky a očakávania dokázali reagovať čo najpresnejšie. Existuje mnoho typov a spôsobov budovania webových stránok, z ktorých každá má odlišné výhody a nevýhody a samozrejme aj cenové ohodnotenie. Ak je to možné, projekt čo najpodrobnejšie špecifikujte.
Vyplňte, len ak už web stránka existuje!
Potrebujem pomôcť s:
Čo najpodrobnejšie opíšte rozsah požadovaných služieb a činností, aké funkcie má obsahovať web stránka, aké časti a podklady dodáte hotové, požadované časové obdobie na zhotovenie alebo na poskytovanie správcovských činností, ...
Osobné údaje /meno, email/ uvedené v tomto formuláry neslúžia na ďalšie spracovanie! Sú určené výlučne na kontaktné účely v predmetnej záležitosti!
© 2002 - 2018 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2018 MYCONNWEB.SK