Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Medzi hlavné úkony zachraňujúce život patrí:
uvoľnenie dýchacích ciest
volanie záchrannej zdravotnej služby
vybratie cudzieho telesa z rany
2. Stavy bezprostredne ohrozujúce život pri úrazoch sú:
zlomeniny dlhých kostí, bolesť
bezvedomie, dusenie sa, závažné krvácanie
strata hybnosti dolných končatín, zmätenosť
3. Ak je postihnutý v bezvedomí, ale dostatočne dýcha, rozhodujeme sa o uložení do:
polo sediacej polohy
stabilizovanej polohy
polohy, ktorá mu vyhovuje
4. Medzi pasívne bezpečnostné vybavenie osobného automobilu patrí:
opierka hlavy
helma
lekárnička
5. Hmatateľným prejavom činnosti srdca je:
teplota končatín
pulz
farba kože
6. V rámci poskytovania prvej pomoci laikmi je pri resuscitácii dospelých aj detí odborníkmi odporúčaný tzv. všeobecný algoritmus (striedať 30 stlačení hrudníka a 2 záchranné vdychy). Súčasne sa však tvrdí, že pri resuscitácií detí sú odchýlky, ktoré všeobecný algoritmus urobia pre ne vhodnejším. Rozdiel medzi resuscitáciou detí a resuscitáciou dospelých spočíva v nasledovnom:
u detí začíname so stláčaním hrudníka
u dospelých nezačíname so stláčaním hrudníka
u detí začíname záchrannými vdychmi, u dospelých začíname stláčaním hrudníka
7. Pri zlomeninách dlhých kostí:
znehybníme najbližší kĺb nad a pod zlomeninou
fixujeme kĺb len pod zlomeninou
nefixujeme žiadne kĺby
8. Pri dusení sa, pri ktorom záchranca zistí známky úplného upchania dýchacích ciest cudzím telesom, sa postihnutému v rámci poskytnutia prvej pomoci ako jeden z úkonov na uvoľnenie dýchacích ciest vykoná:
maximálne 5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v predklone
5 úderov dlaňou medzi lopatky postihnutého, ktorý je v záklone
požiadame postihnutého aby nadskakoval v predklone
9. Hlavnou príčinou vzniku dopravných nehôd je:
nesprávne konanie človeka
technický stav vozidla
vek vodičov
10. Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je kontrola základných životných funkcií. Ak je dospelý v bezvedomí, nedýcha potom záchranca má:
začať stláčať hrudník
začať dýchanie z pľúc do pľúc
vykonať protišokovú polohu
© 2002 - 2022 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2022 MYCONNWEB.SK