Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. U postihnutého, ktorý je následkom úrazu v bezvedomí:
musíme vždy predpokladať poškodenie chrbtice
môžeme predpokladať poškodenie chrbtice
nemusíme predpokladať poškodenie chrbtice
2. Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Tento tlak musí pôsobiť:
10 a viac minút
menej ako 10 minút
menej ako 5 minút
3. Stavy bezprostredne ohrozujúce život pri úrazoch sú:
zlomeniny dlhých kostí, bolesť
bezvedomie, dusenie sa, závažné krvácanie
strata hybnosti dolných končatín, zmätenosť
4. Stav vedomia postihnutého zisťujeme:
oslovením, dotykom a reakciou na bolesť
sledovaním pohybov
prítomnosťou pulzov na krčnej tepne
5. Lekárnička prvej pomoci so základnou výbavou:
sa musí nachádzať vo všetkých motorových vozidlách
sa musí nachádzať iba v niektorých motorových vozidlách
je nepovinnou výbavou motorových vozidiel
6. Frekvencia stláčania hrudníka pri resuscitácii má byť:
100/min.
40/min.
120/min.
7. Priamym diagnostickým znakom dýchania je:
teplota a farba kože
dvíhanie hrudníka
kapilárny návrat
8. Závažné krvácanie ste ošetrili tlakovým obväzom, ktorý postupne presiakol krvou. Čo urobíte?
opatrne odstránite obväz a okamžite založíte nový
odstránite rýchlo pretečený obväz a stlačíte ranu prstami
naložíte ďalšiu vrstvu krycieho obväzu, ktorý upevníte ovinadlovým obväzom pod vyšším tlakom
9. Počet dychov za minútu u zdravého dospelého človeka v kľude je:
30 až 35
6 až 8
12 až 20
10. Postihnutému po úraze hrozí šok. Čo urobíte?
uložíte ho na chrbát a dvihnete mu hlavu
sledujete jeho životné funkcie, čakáte na prvé príznaky a potom sa rozhodnete
uložíte ho na chrbát a dvihnete mu dolné končatiny
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2019 MYCONNWEB.SK