Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Bezprostredné ohrozenie života nastane pri nedostatku:
vody
kyslíka
fruktózy
2. U postihnutého v bezvedomí môžeme dýchacie cesty spriechodniť:
nadvihnutím brady a miernym záklonom hlavy
údermi medzi lopatky
vytiahnutím jazyka
3. Pri resuscitácii je pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov:
5 : 1
15 : 2
30 : 2
4. U postihnutých v bezvedomí hrozí upchatie dýchacích ciest, ku ktorému prispieva aj tzv. zapadnutie jazyka. Život zachraňujúcim úkonom môže byť:
dvihnutie brady s miernym záklonom hlavy (manéver „prst – brada“)
vytiahnutie jazyka prstami
silný záklon hlavy a vytiahnutie jazyka
5. Pri zlomeninách dlhých kostí:
znehybníme najbližší kĺb nad a pod zlomeninou
fixujeme kĺb len pod zlomeninou
nefixujeme žiadne kĺby
6. Bezprostrednou príčinou dusenia môže byť:
úraz hrudníka
bolesť hlavy
popálenie v oblasti končatín
7. Prvá pomoc pri epileptickom záchvate:
zachytiť a zmierniť pád, podložiť hlavu a uvoľniť odev, násilne otvoriť ústa kvôli zabezpečeniu dýchania, po odznení kŕčov uložiť do BSP
zachytiť a zmierniť pád, podložiť hlavu a uvoľniť odev, násilne otvoriť ústa kvôli zabezpečeniu dýchania, po odznení kŕčov uložiť do BSP
zachytiť a zmierniť pád, podložiť hlavu, násilne mu brániť v pohybe, snažiť sa ho prebudiť, po odznení záchvatu uložiť do BSP
8. Čo nepatrí k povinnému vybaveniu autolekárničky?
trojrohá šatka
dlaha na znehybnenie
nožnice
9. Priamym diagnostickým znakom dýchania je:
teplota a farba kože
dvíhanie hrudníka
kapilárny návrat
10. Ktorú skupinu funkcií ľudského organizmu zaraďujeme medzi základné životné funkcie?
vedomie, dýchanie, cítenie
krvný obeh, vedomie, trávenie
vedomie, dýchanie, krvný obeh
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK