Úvod » Referencie » Doplnky » Testy z prvej pomoci
Náhodne generované testy z prvej pomoci
Ponúkame Vám možnosť otestovať sa na prakticky nevyčerpateľnom množstve rôznych testov.
Testy na vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci v kurze prvej pomoci pozostávajú z otázok, ktoré schválila pracovná skupina Akreditačnej komisie MZ SR pre oblasť prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pod číslom 13361-1/2008-OZdV.
1. Čo nepatrí k povinnému vybaveniu autolekárničky?
trojrohá šatka
dlaha na znehybnenie
nožnice
2. Dospelý postihnutý je pri vedomí, dusí sa a híkavo dýcha. Záchranca v rámci poskytnutia prvej pomoci na spriechodnenie dýchacích ciest najskôr použije:
povzbudzovanie postihnutého do kašľa
maximálne 6 úderov medzi lopatky
vyčistenie ústnej dutiny
3. Po ošetrení závažného krvácania alebo súčasne s ošetrením uložíme postihnutého do:
úľavovej polohy
protišokovej polohy
stabilizovanej polohy
4. Hmatateľným prejavom činnosti srdca je:
teplota končatín
pulz
farba kože
5. Bezprostredné ohrozenie života nastane pri nedostatku:
vody
kyslíka
fruktózy
6. Najčastejšou príčinou šoku pri úrazoch je:
vonkajšie a/alebo vnútorné krvácanie – strata objemu krvi
slabá činnosť srdca
závažná alergická reakcia
7. Transport kyslíka pre zachovanie života sa uskutočňuje z:
atmosféry do pľúc, potom do krvi a nakoniec prostredníctvom krvného obehu do buniek ľudského tela
kyslíkovej bomby cez dýchaciu masku do pľúc
okolitého vzduchu cez dýchacie cesty do krvi
8. Na nedostatok kyslíka sú najcitlivejšie:
mozgové bunky
pľúca
obličky
9. Kedy nemusí záchranca poskytnúť prvú pomoc?
ak by sa pri poskytovaní prvej pomoci unavil
ak by si pri poskytovaní prvej pomoci znehodnotil oblečenie
ak by bol pri poskytovaní prvej pomoci ohrozený na živote
10. Kontrolu dýchania pri prvej pomoci záchranca vykonáva:
zrakom, sluchom, cítením
zrakom a zaroseným zrkadielkom
uchom priloženým na hruď postihnutého
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK
© 2002 - 2020 MYCONNWEB.SK